madecassol neye yarıyor

Madecassol® %1 merhem
Cilt üzerine uygulanır.
• etkin madde: 1 g merhem 10 mg centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini içerir.
• yardımcı maddeler: Glikol stearat, propilen glikol, sıvı parafin kalın, terpen
Içermeyen ıtır yağı, terpen içermeyen lavanta yağı, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talİmatini dikkatlice
Okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• eğer ilave sorularınız olursa, rica ediyorum doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• bu ilacın kullanımı esnasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı
Kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
Yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Kullanma talimatında:
1. Madecassol nedir ve ne için kullanılır?
2. Madecassol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Madecassol nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Madecassol’ ün saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. Madecassol nedir ve ne için kullanılır?
• 1 g merhem 10 mg centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini içerir.
• madecassol 40g’ lık ambalajlarda sunulmaktadır.
• madecassol, yüzeysel 1. Ve 2. Derece yanıklar, bölgesel deri ülserleri, yatak
Yaraları, meme başı çatlak ve yarıkları, sünnet, genital bölge yırtılmaları, doğuma
Yardımcı olmak için uygulanan küçük cerrahi müdahalelerde, radyasyon tedavisi
Sonrasında oluşabilecek cilt hasarlarında iyileşme sağlanması için kullanılmaktadır.
2
2. Madecassol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Madecassol’ü altdaki durumlarda kullanmayiniz:
Eğer;
– İlacın arasındaki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
– süperenfekte lezyonlarda (iyileşmemiş bir enfeksiyonunuz varken yeni bir enfeksiyon
Gelişmesi durumunda)
Madecassol’ü altdaki durumlarda dİkkatlİ kullaniniz:
Madecassol’ü gözlerinize ya da yumuşama eğilimi olan dokular üzerine uygulamayınız.
Madecassol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Madecassol’ün herhangi bir yiyecek ya da içecek ile kullanımını kısıtlayacak herhangi
Bir bilgi bulunmaz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Madecassol hamilelik döneminde kullanılabilir.
Tedaviniz esnasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
Danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Madecassol’ün emzirme döneminde kullanımı ile alakalı bilgi bulunmamaktadır.
Araç ve makine kullanımı
Madecassol’ün araç ve makine kullanımına herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
Madecassol’ün içeriğinde olan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Madecassol propilen glikol içerir. Propilen glikol ciltte tahrişe sebeb olabilir.
Öteki ilaçlar ile bir arada kullanımı
Bazı ilaçlar ile bir arada kullanıldığında madecassol’ün ya da kullanılan öteki ilacın
Etkisinin değişebileceği hususunda herhangi bir bilgi bulunmaz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
Kullandınız ise rica ediyorum doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3
3. Madecassol nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1-2 kez uygulayınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz ve yara üzerine ince bir tabaka halinde sürünüz.
Doktorunuz madecassol ile tedavinizin ne kadar devam edeceğini size bildirecektir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.
Yaşlılarda kullanımı:
Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.
Karaciğer yetmezliği:
Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.
Eğer madecassol’ün etkisinin çok kuvvetli veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
Doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha çok madecassol kullandıysanız:
Madecassol’den kullanmanız gerekenden sıksını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı
Ile konuşunuz.
Madecassol’ü kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, madecassol’ün içeriğinde olan maddelere duyarlı olan insanlarde yan
Etkiler olabilir.
Altdakilerden biri olursa, madecassol’ü kullanmayı durdurun ve derhal
Doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– alerjik reaksiyonlar
– cilt döküntüsü
4
– kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
– kaşıntı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin madecassol’e karşı ciddi alerjiniz var
Demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Altdaki yan etkiyi fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– cilt hassasiyeti
Bu, madecassol’
Ün hafif yan etkisidir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
Doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki gelmesi durumunda
Hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bunun haricinde karşılaştığınız yan etkileri
Www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç yan etki bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800
314 00 08 no’lu yan etki bildirim hattını arayarak türkiye farmakovijilans merkezi
(tüfam)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri söyleyerek kullanmakta olduğunuz ilacın
Güvenliliği hakkında daha çok bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. Madecassol’ün saklanması
Madecassol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği bölgelerde ve ambalajında
Saklayınız.
25o
C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra madecassol’ü kullanmayınız.
“son kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son
Kullanım tarihidir.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

x

Check Also

Macun-i Mahrem

Macun-i Mahrem Resmi Satış Sitesi Macun-i Mahrem macunu orjinal resmi satış sitesine ...